• Anita Østmoe, rennleder, 928 93 881, anita.ostmoe@outlook.com
  • Nikolai Jebsen, ass. rennleder, 462 82 222, njebsen@gmail.com
  • Åsmund Gram Dokka, informasjon, 977 22 277, agdokk@gmail.com
  • Tove Gunnes Kozar, sekretariat, 950 66 589, tovehjemme@yahoo.no