Informasjon om rennet


Rennmodell og stilart
Distanserenn med klassisk stilart. 

Distanser

8 år                                       1 km

9-12 år:                                2 km

13-14 år:                              3 km

15-16 år:                              5 km

K 17-20 år + senior:           10 km

M 17-20 år + senior:          10 km

FH kvinner stående              3 km

FH menn stående                 3 km

FH menn stående jr              3 km

FH kvinner stående jr           2 km

FH kvinner sittende              2 km

FH menn sittende                 2 km

FH kvinner sittende jr           2 km

FH menn sittende jr              2 km


Sted
Sørkedalen skiarena, Sørkedalsveien 1064, 0758 Oslo


Rennmodell og stilart
Distanserenn med klassisk stilart. 

Parkering
Parkering på jordet på høyre side av Sørkedalsveien ved ankomst fra byen. Kr. 100,- via vipps #565807

Startnummer

Deles ut klubbvis på rennkontoret i Bygdehuset.

Løypekart finner du her

Startliste
De første startlistene kommer 1. mars. Listen vil bli oppdatert med etteranmeldte fredag kveld.

Klubb-båser
Alle klubber kan finne seg plass på sletta på stadion (klubber tar med egne vimpler/flagg).

Resultater
Kommer på www.njardrennet.com og eqtiming.no.

Protester
Protestfrist er 15 min. Etter at resultatlisten henges opp, på oppslagstavelen utenfor Grendehuset. Protester leveres til rennkontoret, som formidler videre til juryen.

Tidtaking
Tidtakerbrikke i startnummer fra EQ Timing. Man trenger ikke egen emitag-brikke.

Lisens
Alle utøvere som skal delta i skirenn som er godkjent av NSF eller skikrets plikter å tegne NSF sesonglisens (årslisens) eller NSF engangslisens fra den dato utøveren fyller 13 år til den dato man fyller 79 år.

Engangslisens

Ønsker du kun å kjøpe lisens for et aktuelt skirenn (engangslisens), kan du gjøre det, og det betales på Vippsnummer 770064. NB! Navn på deltaker og hvilke arrangement må skrives i meldingsfeltet.

For løpere 13-25 år koster engangslisensen kr 60.
For løpere som er 26 år og eldre koster engangslisensen kr 150.

QR-kode for engangslisens


Barn under 13 år som er medlem av lag tilsluttet NIF og NOK, er forsikret gjennom idrettsforsikring for barn. Det er utøvers/foresattes eget ansvar å ha løst skilisens. Utøvers klubber skal kontrollere at alle har skilisens ved påmelding til renn.

Regler vedr. startkontingent ved avlysninger/flytting av renn
Ved avlysning av renn før renndagen kan arrangøren beholde inntil 50 prosent av startkontingenten til dekning av utgifter. Ved avlysning i løpet av renndagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen «force majeure», beholder arrangør startkontingenten.

Kafe

Det finnes en utmerket kafe i Bygdehuset. Hvis været tillater, vil vi også etablere et salgstelt på stadionområdet.

Premiering/premieutdeling

Alle som fullfører rennet får premie. Deltagere i de yngste klassene (tom. 10 år) får sin premie umiddelbart etter at de har kommet i mål.

Premieutdelingen for alle andre klasser vil foregå umiddelbart etter at protestfristen har utløpt. Er det kommet protest(er), kan den bli utsatt noe. Premieutdelingene vil bli kunngjort av speaker og foregå på stadion.Telefonliste 

  • Anita Østmoe, rennleder, 928 93 881, anita.ostmoe@outlook.com
  • Nikolai Jebsen, ass. rennleder, 462 82 222, njebsen@gmail.com
  • Åsmund Gram Dokka, informasjon, 977 22 277, agdokk@gmail.com